StefanTallqvist

Ihmisen 48 DNA juosteita eli perinnöllisiä yksiköitä

  • Ihmsisen kromosomikartta
    Ihmsisen kromosomikartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmisen genomissa esiintyy 24 erityppistä kromosomia (double-stranded DNA) ja

luku 48 on sitäkin tärkeämpi koska pitkään ajateltiin että geneettinen

informaatio sisältyy vain DNA:n toiseen puoliskoon. Aivan viime vuosina on

ruvennut selviämään, että DNA:n molemmat puoliskot sisältävät geneettistä

informaatiota!

 

Asian selvitys on mielenkiintoinen ja selvitystyö vaatii tarkkuutta, kuten

kaikissa muissakin tapauksissa. Genetiikan sanasto oli 1930 luvulla varsi

vähän kehittynyttä, ja täten U-kirja käyttää esimerkiksi sanaa ”germ plasm”

tarkoittaen ihmisen genomia eli kromosomeja. Kirjan tekstin laatijat ovat

kumminkin ilmaisseet asiaa erittäin huolellisesti. Yritykset tulkita lukua 48

ruumin kromosomien määräksi johtavat vääjäämättä ristiriitaan sen kanssa mitä

U-kirjassa ilmastaan.

 

Useita vuosia keskustelin sekä skeptikkojen foorumissa että Tiede.fi

foorumissa ihmisen perinnöllisissä tekijöitä siirtävien yksiköitten määrästä.

Se on yksi niistä asioista joka Urantia-teksti kiistatta selostaa oikein,

ennen kun oikea luku oli tiedemaailman tiedossa!

 

Perinnöllistä informaatiota sisältäviä ja siirtäviä erilaisia juosteita on

ihmisellä täten 48.

 

”DNA , Deoksiribonukleiinihappo, joka on solun perinnöllistä informaatiota

sisältävä ja siirtävä aine. DNA sijaitsee pääosin kromosomeissa ja muodostaa

kierteisen kaksois- juosteen.”

http://www.bioteknologia.info/lisatietoa/sanasto/fi_FI/sanasto/

 

Skeptikko Martin Gardner esim. ivaa Andersonin päätelmiä omassa U-kirjaa

koskevassa tutkielmassa ”Urantia”, 1995. Oleellisella tavalla selvensi tätä

asiaa U-kirjan kannalta henkilö nimeltä Kermit Aderson vuonna 1988.

Urantia Scientific Symposium I, May 13-15, 1988, Nashville, Tennessee.

Andersonin raportin nimi oli: "48 Trait determiners vs. 46 chromosomes".
Hänen raporttinsa on vieläkin luettavissa osoitteella:

http://urantiabook.org/archive/science/kanders1.htm

 

Urantia-kirjassa sanotaan: "On planets such as yours the highest form of life

is reproduced by a life-carrying bundle which possesses twenty-four pattern

units." ….… "…configurations of living matter. … On Urantia there are forty-

eight units of pattern control--trait determiners-- in the sex cells of human

reproduction."

 

Ja valokuva (minun ottama) alkuperäisestä raportista vuodelta 1988 löytyy

täältä:

http://www.kotiportaali.fi/adslfor/kermit%20anderson.jpg

 

Ruotsalaisten tutkijoitten toimesta vuonna 1956 ihmisen kromosomit laskettiin

parantuneen mikroskopian ja tekniikan ansiosta oikein; somaattisten

kromosomien määräksi saatiin 46, kuten Anderson myös kertoo.

Tätä havaintoa tekivät H.J. Tjio ja A. Levan kuten myös Anderson selosti

mainitussa kirjoituksessaan. Tämä (silloin uusi) tieto esiintyy Lundin

yliopiston professorin Arne Müntzing vuonna 1960 ilmestyneessä kirjassa

”Ärftlighetsforskning” (sivulla 303) joka minulla on kirjahyllyssäni.

 

Mutta nykyään tiedämme että yksi (normaali) somaattinen kromosomi(pari)

koostuu neljästä (4) juosteesta!

 

Yksi juoste on se kromosomin osanen joka sisältää ruumiin piirustuksia

määräävää koodia pitkänä jonona, josta pari prosenttia on niin sanottua

geenejä. Nykyään on ilman muuta selvää että ihmisen genomsissa esiintyy 24

erityppistä DNA molekyyliä tai kaksoiskierrettä:

The Human Genome Project:  ”DNA in the human genome is arranged into 24

distinct chromosomes--physically separate molecules that range in length from

about 50 million to 250 million base pairs.”

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer2001/1.shtm

l

Tässä voit nähdä ihmisen (miehen) kaikki somaattiset kromosomit:

http://kotisivu.dnainternet.net/adslfor/human%20male%20karyotype.jpg

46 kappaletta. Naisen kromosomikartassa on Y kromosomin tilalla X .

 

Mutta U-kirja ei keskustele ihmisen ruumiin (somaattisten) solujen

kromosomien määrästä!

 

Vaan Urantia-kirja kertoo miten monta eri typpistä DNA kaksoiskierrettä ja

juosteita esiintyy ihmisen sukusoluissa. Kirjan tiedot (eli luvut 24 ja 48 )

jotka julkaistiin vuonna 1955 ovat täten mitä ilmeisemmin oikeita.

Oleellista, asian ymmärtämisen kannalta, on se tosiasia että:

 

- U-kirjan sivuilla 397-398 ei mainita somaattisia kromosomeja eikä käytetä

sanaa kromosomi lainkaan

 

- sen sijaan puhutaan sukusoluista, joitten kromosomimäärä ei koskaan ole

katsottu olevan joko 48 tai 46

 

- ihmisen genomiin sisältyy 24 eripituista (ja siis erityyppistä)

kaksoiskierrettä. Tämä on nykyään täysin varma tieto!

 

- yksittäisessä sukusolussa on 23 kaksoiskierrettä, kromosomia

 

- mutta ihmiselämä monistetaan kimpulla eläviä sukusoluja (spermejä) johon

sisältyy kaikki ihmisen 24 erityyppistä kromosomia, kuten Urantia-kirja

selvästi kertoo. (”…life is reproduced by a life-carrying bundle which

possesses twenty-four pattern units.”)

 

- ihmisen perinnöllinen informaatio luetaan 24 erityyppisistä kromosomin

puolikkaasta, juosteesta (”strand” englannin kielellä). Näitä yksikköjä

(strand) ihmis-suvulla on siis 48 eri typpiä!

 

- yhdessä ruumiin somaattisessa solussa 46 kromosomia ja 92 juostetta.

Selostukseni ymmärtäminen vaatii lukijalta tarkkaa keskittymistä. U-kirjan

tiedot ovat selvästi ajalta jolloin asiasta ei ollut oikeata tieteellistä

tietoa!

 

Viite:
http://www.tiede.fi/keskustelut/post1611865.html#p1611865

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Huh mitä roskaa. Ihmisellä on 23X2 kromosomia. Laskepa vaikka nuos kuvassa esiintyvät kromosomiparit. Miksi puhut 24:stä. Sehän on ihan virheellistä tietoa.
Mitokondrioissa on DNA.ta, joka peritytyy aina äidiltä. Minkä ihmeen tiedon tai tietämättömyyden perusteella tämä blogi yleensä on syntynyt? Muutoin en taida näin asiattomaan, tiedon vierestä käytävään, keskusteluun osallistuakaan.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tämä siis on ” Huh mitä roskaa” Irja Laamasen mukaan:

”The Human Genome Project: ”DNA in the human genome is arranged into 24
distinct chromosomes--physically separate molecules that range in length from about 50 million to 250 million base pairs.”

”24 kromosomia (22+x+y) tekee 48 juostetta kaksoiskierteisessä DNA:ssa, eikö niin?

Mitokondrioita kyllä esiintyy naisen sukusolussa, mutta ei miehen siitiösoluissa!

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Yleinen käsitys nykyään on, että ihmisellä on 22 autosomia, pareina, plus sukupuolen määräävä pari. Siis 46 "tavallisessa" solussa.
Simpanssilla luku on 48.

1900-luvun alkupuolella oli pitkään epäselvyyttä ihmisen kromosomien tarkasta lukumäärästä, koska siittiöiden syntyyn liittyvässä solunjakautumisessa haploidinen kromosomimäärä on 24. Todellinen diploidinen luku selvisi vasta v. 1956. [Wiki]

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Kiitti kommentista, Antti.

Kirjoituksessani mainittu Lundin yliopiston professorin Arne Müntzing vuonna 1960 ilmestyneessä kirjassa ”Ärftlighetsforskning” (sivulla 303): kerrotaan että hänen tukijansa, parantuneitten mikroskooppien käytöstä johtuen, saivat somaattisen (ruumiin) solujen diploidin luvuksi 2*23 = 46, vuonna 1956. Aikaisempi luku oli ollut sama kun ihmisapinoilla, 2*24 = 48. Oikea haploidiluku on siis 23, ihmisellä!

Mutta Uranti-teksti mainitsee sukusoluja, ”sex cells”!

Lisääntymiseen tarvittavassa sukusolujen kimpussa (U-teksti: ”a life-carrying bundle”) esiintyy kaikki erityppistä ja eripituista 22 autosomia, sekä kaksi erityppistä kromosomia joita merkitään kirjaimilla X ja Y. Eri typpiä olevia kromosomia esiintyy siis ihmisellä 24. Nämä kromosomit ovat kaksoiskierteisiä, jokaisessa kromosomissa on kaksi juostetta, englanniksi ”strand”! Juosteita, informaatiota sisältäviä ja siirtäviä perusyksikköä, on täten ihmisellä 48.

Geneettinen informaatio luetaan DNA kaksoiskierteen juosteesta, joita siis on ihmisellä 48 erityppistä.

Mitokondrioitten lyhyt DNA ei osallistu perinnöllisten tekijöitten siirtoon miehestä naiselle.

Kaiken tämä selitin jo alkuperäisessä viestissäni, jos lukee tarkasti. Ja tämä on se informaatio joka annetaan Urantia-tekstin lainauksissani. Erehtymisen vaaraa ei ole, koska asia koskee vain sukusoluja U-tekstissä, jos lukee tarkasti.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Haploidinen luku on 23. Sukusolussa on 22 ja joko X (naisen munasolussa) tai miehellä 22 ja X tai Y-kromosomi, ei kumpikin. Jos esimerkiksi miehen siittiössä on kumpikin ja sellainen solu yhtyy munasoluun, jossa on 23, tulee alkio jossa on 44+XXY, tällainen yksilö ei ole terve. Kyse on Kninefelterin oireyhtymästä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Klinefelterin_oireyht...

Kun luku poikkeaa 46:sta niin silloin on kyse jostakin oireyhtymästä. Jos 21 kromosomi on kolminkertainen puhutaan Mongoloidiasta. Silloinkin kromosomeja on 47. Näin se vaan on. Jos joku muuta väittää oman harhatietonsa varassa on väärässä. Olisi parasta tutustua todelliseen tieteelliseen tietoon, eikä mihinkään Urantia kirjoituksiin. Niissä mustien kromosomimäärän sanotaan olevan puolet valkoisten kromosomeista. Minkähänlainen kromosomimäärä onkaan tämän tiedon pohjalta valkoihoisen ja mustan jälkeläisellä? Puppua siis tämäkin Urantia stoori.

Syöpäsoluissa voi olla myös poikkeavia kromosomeja, kromosomilukuja, ja somaattisen solukon kromosomien materiaalia voi ihmisen ikääntyessä hävitä.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen Vastaus kommenttiin #8

Sen verran vielä, että 44+XX on naisellla soluissa. Miehen soluissa on 44+XY. Kun syntyy siittiö niin siinä on joko 22+X tai 22+Y. Mies määrää tuleeko heidän siittiöidensä hedelmöityksen tuloksena kehittyvistä lapsista tyttöjä tai poikia.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #8

Yritä nyt kerrankin lukea tarkasti mitä kirjoitan, Irja! Asiani ei koske mitenkään patologisia ja poikkeavia sukusoluja.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen Vastaus kommenttiin #10

Taitaa siis olla vain kyse kromosomien erilaisuudesta ja sitä kautta erilaisten määrästä. Ei siis mistään muusta. Silloinhan niitä erilaisia voi olla 48, mutta vain 22+X tai 22+Y osallistuu miehellä lisääntymiseen, sama naisella munasolussa 22+X, mutta matematiikka ei kuitenkaan tue 48 erilaista. Olen kysiesen Ärftlighetsforskning kirjan tenttinyt 1970 kieppeillä. Olen geneetikko ja puhuin juuri tänään genetiikan professorin kanssa näistä asioista. En ymmärrä mitä tarkoitat. Jokin tässä tökkii. Tiede ei tue muuta kuin niitä lukuja joista olen viestinyt. En todella ymmärrä tekstiäsi.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #13

Olisi mukavaa jos ottaisit asian esille todellisten asiantuntijoitten kanssa!

Tutustu käsitteeseen juoste, ”strand”, siitä puhutaan esim. viitteessäni:

PCR, polymerase chain reaction
Menetelmä, jolla haluttua DNA-jaksoa voidaan monistaa suuria määriä. Perustuu siihen, että DNA:n kaksoisjuosteet irrotetaan toisistaan ja yksijuosteisia molekyylejä mallina käyttäen syntetisoidaan rinnalle uudet juosteet. Prosessi toistetaan kymmeniä kertoja, ja tutkittavan DNA:n määrä näytteessä kasvaa eksponentiaalisesti.
http://www.bioteknologia.info/lisatietoa/sanasto/f...
=

The DNA is unwound and becomes single-stranded ("open") in the vicinity of the initiation site (defined as +1). This holoenzyme/unwound-DNA structure is called the open complex.
http://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryotic_transcrip...

Duodecim lehdessä puhutaan myös juosteista.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tosiasioitten kiertäminen eräitten keskustelijoitten taholta on ällöttävää! Väitteeni perustuvat pitkäaikaisiin tutkimuksiin, ja ovat kiistatta oikeita. Vieläkö esiintyy epäilijöitä?

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Keskustelun ydin oli tämä, ja väitän että asia on oikein esitetty jo siihen aikaan, kun massamme oli erittäin hämärä kuva asiasta:

Urantia Scientific Symposium I, May 13-15, 1988, Nashville, Tennessee.
Andersonin raportin nimi oli: "48 Trait determiners vs. 46 chromosomes". Hänen raporttinsa on vieläkin luettavissa osoitteella:

http://urantiabook.org/archive/science/kanders1.htm

Urantia-kirjassa sanotaan: "On planets such as yours the highest form of life is reproduced by a life-carrying bundle which possesses twenty-four pattern units." ….… "…configurations of living matter. … On Urantia there are forty-eight units of pattern control--trait determiners-- in the sex cells of human reproduction."

Ja valokuva (minun ottama) alkuperäisestä raportista vuodelta 1988 löytyy

täältä:

http://www.kotiportaali.fi/adslfor/kermit%20anders...

“Anderson, a student of The URANTIA Book, for 19 years, received his master’s degree in education and genetic counseling. Residing in the Los Angeles area, he is a genetic counselor with a health maintenance organization and an educational consultant to the California State Department of Education.”

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

”Människan har länge ansetts vara ett dåligt material för kromosomundersökningar och först 1956 blev människans kromosomtal 2n = 46 (fig. 57, sida 90) korrekt bestämt av J.H Tjio och A. Laevan, som använde en bättre metodik än föregående forskare, vilka bestämt talet till 48.”

Källa: “Ärftlighetsforskning” av Arne Müntzing, Professor vid Lunds universitet, Stockholm 1960, sida 303.

Olen siis 1960 luvulta tutustunut alan kehitykseen; ja uusimmat tutkimukset puoltavat U-tekstin väitteitä, jotka ei koske suuoraan Lundin yliopiston tutkimuksia, vaan sen jälkeen tullutta tukimusta ihmisen DNA:n sukusolujen kaksoiskierteen jouosteista!

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tätä asiaa on pohdittu kauan:
Antero Westerlund fwd
07.09.2001 02:12:30
Duodecim-lehden artikkeleissa

Antero Westerlund (viesti no. 29900): "En ole geenitutkija, mutta Duodecim-lehden artikkeleissa käytetään seuraavia termejä: Double-strand on juoste ja single-strand on säie. DNA-juoste koostuu siis kahdesta säikeestä."

Antero Westerlund (viesti no. 29826): "Ihmisellä on kaikkiaan 24 erilaista kromosomia eli 22 autosomia sekä X ja Y."

Geneettinen informaatio sisältyy säikeisiin, joista se luetaan. Pyydän nyt vastausta selkeään kysymykseen:

"montako erilaista säiettä (single-strand) määräävät ihmisen perinnöllisyyttä"?

Lue viesti numero 57907.
Kirjoitustyylisi muuten muistuttaa Stefanin vastaavaa.
Onkohan ST saanut fanin vai onko paikalla ihan itse?

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

En lähde käymään mitoosia eli somaattisten solujen jakautumista tai meioosia eli sukusolujen kypsymisjakautumista läpi, mutta totean: tämä lause on ihan ok: Antero Westerlund (viesti no. 29826): "Ihmisellä on kaikkiaan 24 erilaista kromosomia eli 22 autosomia sekä X ja Y."

Vasta sitten, kun tarkastellaan miestä hänellä on diploidisena 44 autosomia sekä X ja Y =46 kromosomia (X ja Y ovat vastinpari). Haploidisena, kun hän tuottaa meioosin kautta siittiöitä syntyy siittiöitä joissa voi olla 22 ja Y ("poikasiittiöt") sekä siittiöitä 22 ja X ("tyttösiittiöt"). Koskaan X ja Y eivät ole soluissa siten, että olisi 44 sekä 2X ja 2Y= 48. Tai, että naisella olisi 44 ja 2X + 2X= 48. Jos näin on niin kyse on sairaan genomista.

Solujakautumisessa noita strandeja on meioosin aikana kaksi, enemmän kuin mitoosissa.
Täällä vielä molempien solujakautumisten vaiheet tutustuttavaksi: https://wiki.helsinki.fi/display/solu/Solunjakautu...

Ehkä tämä Helsingin yliopiston kuvitettu solunjakautumisdata auttaa ymmärtämään mistä lopultakin on kyse.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Irja Laamanen 27.12.2012 09:20 kirjoitti:
Antero Westerlund; tämä lause on ihan ok: "Ihmisellä on kaikkiaan 24 erilaista kromosomia eli 22 autosomia sekä X ja Y."
=

Hyvä, sama väite jota olen itse monta kertaa esittänyt, ja sitäkin on yritetty kiistää lukuisia kertoja.

Valitettavasti Irja Laamanen on mitä ilmeisimmin tahallisesti tai tahattomasti valinnut olla vastaamatta keskustelun alla olevaan asiaan, joka koskee geneettistä perusinformaatiota siirtäviä geneettisiä yksikköjä, normaalilla ihmisellä! Irja yrittää myös hyvin ilmeisesti sotkea asiaan somaattisten solujen jakautumista joka asia ei ole asian kannalta millään tavalla relevantti asia. Somaattiset solut ovat erilaisia kuin perinnöllistä informaatiota siirtävät sukusolut.

Tämä informaatio sisältyy DNA molekyylin puolikkaaseen. Suomen kielellä nimi tälle puolikkaalle näyttää olevan epäselvä, mutta tukijoille asia on selvä.

”DNA is arranged as two antiparallel strands in a double helix. RNA is only single-stranded, as opposed to double-stranded DNA”.

Solun koodi RNA syntyy kun solumekanismi lukee DNA:n puolikasta!

Ihmisen 24 erilaista kromosomia, joita mies luovuttaa naiselle spermasolujen joukkona, sisältää 48 DNA puolikkaasta. Tämä on Urantia-tekstin nykyään oikeaksi todettu väite.

Ellette tätä hyväksy, katson että tätä keskustelua on jatkettava kunnes tämä tosiasia selviää.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Kun asiat pitkittyvät ne mutkistuvat. Minusta on turhaa maallikon yrittää esittää tiedemiestä ja genetiikan asiantuntijaa. Minä lopetan tämän kummallisen jauhamisen nyt, kun selvästikin on kyseessä uskonnollinen höpö höpö. Olisi pitänyt heti alkuunsa lopettaa.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Antero Westerlund (07.09.2001): Geneettinen informaatio sisältyy säikeisiin, joista se luetaan. Pyydän nyt vastausta selkeään kysymykseen:
"montako erilaista säiettä (single-strand) määräävät ihmisen perinnöllisyyttä"?
=

Irja Laamanen, höpö höpö ”asiantuntija”, ei osannut vastata kysymykseen joten asia ei jää tähän.

Toimituksen poiminnat