StefanTallqvist

Rooman valtakunnan luhistumisen syitä

 Näkökulman keskustelufoorumissa käytiin vuonna 2003 vilkasta keskustelua Rooman valtakunnan luhistumisen syistä. Tietyt asiantuntijat kävivät kiinni esittämäni väitteisiin varsin kiivaasti. San jälkeen olen lukenut kaikenlaisia tutkimuksia asiasta.   

Erikoisesti oli mielenkiintoista todeta, miten monet Rooman valtakunnan laista siirtyivät Bysantin kautta jopa Pohjoismaihin! Eurooppalaisilla ja meillä on siis hyvin vanha yhteenkuuluvuus, joka nyt on herännyt uudestaan Euroopan Unionina.  

"Rooman imperiumi kukistui, mutta sen perintö jäi. Roomalaista perintöä säilytti Länsi-Rooman kukistumisen jälkeen Bysantti, mutta myös Rooman kukistaneet barbaarit omaksuivat roomalaisia tapoja ja sivistystä. Kristinusko periytyi roomalaisilta ja barbaareista ensimmäisinä sen omaksuivat germaanit. Kristilliset luostarit säilyttivät paljon roomalaista kirjallisuutta, mm. Rooman kuuluisan lain, Lex Romanan." (Edward Gibbon)  

Urantia-teksti tekee joukon asiantuntevia huomioita asiasta, joista mainitsen vain muutaman:   

Rooman valtakunnan myyttinen perustaja, Romulus, mainitaan. Perheen esikoisena Romulus joutui sen ajan käytännön mukaan samaan kohtaloon kun Sargon tai Mooses; oli tapana yhä jättää lapsi oman onnensa nojaan erämaahan tai pikku veneessä veden vietäväksi. UB (982.2) 89:7.3  

=

Uranti-teksti (801.1) 71:1.13 :

Menestyksekkään Rooman valtion perustana olivat:

1. Isäkeskeinen perhe.

2. Maanviljely ja eläinten kesyttäminen.

3. Väestön keskittyminen — kaupungit.

4. Omaisuuden ja maan yksityisomistus.

5. Orjuus — kansalaisluokat.

6. Heikkojen ja takapajuisten kansojen valloittaminen ja uudelleenorganisointi.

7. Tarkalleen määritelty alue tieverkkoineen.

8. Persoonalliset ja voimakkaat hallitsijat.

 

"Rooman sivilisaation suuri heikkous ja valtakunnan lopulliseen luhistumiseen johtanut tekijä oli vapaamieliseksi ja edistykselliseksi otaksuttu säädös pojan holhouksen päättymisestä kahdenkymmenenyhden vuoden iässä, samoin kuin säädös siitä, että tytär sai ilman ehtoja irtautua kodin piiristä niin, että hän oli vapaa ottamaan puolisokseen valitsemansa miehen tai lähtemään maailmalle ja viettämään siveetöntä elämää. Yhteiskunnalle koitunut vahinko ei niinkään koitunut näistä uudistuksista sinänsä, vaan niiden äkillisestä ja laajamittaisesta omaksumistavasta. Rooman luhistuminen osoittaa, mitä on odotettavissa, kun valtio kokee liian nopean laajenemisen sen samalla sisäisesti rappeutuessa."

=  

Tärkeänä tekijänä rappiolle mainitaan siis U-tekstissä johtavien perheitten (klaanien) loppuminen kun niitten tytöt saivat uuden lain mukaan oikeuden lähteä ulkomaille ja ryhtyä moraalittomiksi.   

Kun myöhemmin kansojen integrointi ei enää onnistunut, kulttuuri rappeutui pieniin sotiviin ritarikuntiin, pimeänään kesiaikaan. Luostarilaitos ylläpiti kuitenkin paljon aikaisemmista kulttuurisavutuksista monella alalla.

 

Toivottavasti EU oppii historiasta jotakin.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Edellinen Puheenvuoro asiasta:

http://kallewvirtanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133...

Huono siirtolaispolitiikka tuhosi Rooman imperiumin
24.2.2013 23:01 Kalle Virtanen

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Pier Luigi Bersani
http://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Bersani

Pier Luigi Bersani was born on 29 September 1951, in Bettola, a mountain municipality in Nure Valley, in the province of Piacenza, Emilia-Romagna region, Italy. His father was a mechanic and a gas station clerk. After earning his high-school degree in Piacenza, Bersani enrolled in the University of Bologna where he graduated in philosophy with a dissertation on Pope Gregory I. He married Daniela in 1980, and he has two daughters: Elisa and Margherita. After a short experience as teacher he committed his life to politics and public administration.[1]

kati sinenmaa

Sinäkin olet käsittääkseni kaiken aikaa jauhanut "Suomen laajentumisesta", Euroopan unionista. Miksi kummassa edes sinä et voi Urantian lukijana puhua edes vähän hitaammasta menosta. Nyt todellakin vaaditaan nopeaa liittoutumista ja nopeaa arvojen tuhoamista ja nopeaa monokulttuurin hävittämistä, vaikka meillä on käsillä kirjakin, joka ilmaisee, mitä kauheaa nopea muutos saa aikaan.

Me kaikki voimme nähdä, että jo keskieurooppalaisten arvomaailma ei ole yhteensovitettavissa pohjoismaisten arvojen kanssa -- tosin nyt pohjoismaiset arvot ovat jo tuhottu, joten odotettavissa on todellakin Rooman tuhon kaltainen luhistuminen.

Minusta on erittäin tyhmää se, että ihminen vaatii muutoksen tapahtuvan juuri oman elämänsä aikana. Nyt poliitikkoina ja heidän nuolijoinaan on ihmisiä, joiltä puuttuu täysin kaukokatseisuus; että meillä olisi satojatuhansia vuosia aikaa mihin tahansa muutokseen

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Se mistä olen monasti puhunut, kuten U-teksti, on kansallisvaltioitten normaali yhdistyminen suurempiin kokonaisuuksiin nykymaailmassa, liittovaltioihin. Mutta se edellyttää että paikallinen (kansallinen) ja keskushallinnon lait ja velvollisuudet vähitellen (ilman hosumista) sovitetaan yhteen! Tämä lakien yhteensovittaminen alkaa esim. kunta-tasolla vs. valtio, ja jatkuu siitä yhä suurempien järjestöjen suhteen.

Siis, varsin monesti U-teksti varoittaa liian nopeasta muutoksesta laajentumisessa, kuten tekstissäni nytkin tuli ilmi. Nopea vallankumous on aina pahasta, ja vie kehityksen useimmiten taaksepäin.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Kanatta siis tutustua U-tekstin lukuisia suurta kokemusta edustavia selvityksiä asiaan liittyen:

2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys

(801.13) 71:2.1 Samalla kun demokratia on ihanne, se on myös sivilisaation — ei kehityksen — tuote. Kulkekaa hitaasti! Valitkaa huolellisesti! Demokratiaan kätkeytyy nimittäin seuraavia vaaroja:

1. Ihannoidaan keskinkertaisuutta.
2. Valitaan kehnoja ja tietämättömiä vallanpitäjiä.
3. Sosiaalisen kehityksen perustotuudet jäävät käsittämättä.
4. Yleinen äänioikeus osoittautuu sivistymättömien ja velttojen enemmistöjen käsissä vaaralliseksi.
5. Yleistä mielipidettä seurataan orjamaisesti; enemmistö ei ole aina oikeassa.

Julkinen mielipide, yleinen mielipide, on aina hidastanut yhteiskuntaa. Sillä on siitä huolimatta arvonsa, sillä vaikka se viivästyttääkin yhteiskunnan kehitystä, se kuitenkin samalla säilyttää sivilisaation. Yleisen mielipiteen kasvattaminen on ainoa turvallinen ja oikea tapa jouduttaa sivilisaatiota. Voimankäyttö on vain väliaikainen keino, ja sivistyksellinen kasvu kiihtyy entisestään, sitä mukaa kun kapinaliput muuttuvat äänestyslipuiksi. Yleinen mielipide — vakiintuneet tapakäsitykset — on sosiaalisen evoluution ja valtion kehittymisen pohjimmainen ja perusenergia, mutta jotta sillä olisi valtiollista arvoa, se on tuotava julki väkivallatta.

Se, miten pitkälle yhteiskunta on edistynyt, määräytyy suoraan siitä, miten laajasti yleinen mielipide voi väkivaltaan turvautumatta valvoa henkilökohtaista käyttäytymistä ja valtion harjoittamaa säätelyä. Aito sivistynyt hallitusjärjestelmä ilmaantui, vasta sitten kun yleinen mielipide verhottiin henkilökohtaisen äänioikeuden antamiin valtuuksiin. Yleiset vaalit eivät kenties ratkaise asioita aina oikein, mutta ne ovat oikea tapa tehdä vaikka vääriäkin ratkaisuja. Kehitys ei heti tuota korkeimman asteen täydellisyyttä, vaan pikemminkin suhteellisuutta ja edistystä merkitseviä käytännön ratkaisuja.

Käytännöllisen ja tehokkaan edustuksellisen hallitusmuodon kehittymiseen on kymmenen askelta tai vaihetta, ja nämä ovat

1. Henkilökohtainen vapaus. Orjuuden, maaorjuuden ja kaikkien ihmiseen kohdistuvien orjuuttamismuotojen täytyy hävitä.
2. Ajatuksenvapaus. Ellei vapaata kansakuntaa kasvateta — opeteta ajattelemaan järkevästi ja suunnittelemaan viisaasti — vapaus saa tavallisesti aikaan enemmän vahinkoa kuin hyvää.
3. Laillisuus. Vapaudesta voidaan nauttia vain, kun ihmisvallanpitäjien mielihalujen ja oikkujen tilalle asetetaan hyväksyttyyn perustuslakiin pohjautuvat lainsäädännölliset määräykset.
4. Puhevapaus. Edustuksellinen hallitusjärjestelmä ei ole edes ajateltavissa ilman vapautta tuoda kaikkia ilmaisukeinoja käyttäen julki ihmisten toiveita ja mielipiteitä.
5. Omaisuuden turva. Mikään hallitus ei voi pysyä kauan pystyssä, ellei sen onnistu tarjota oikeutta nauttia jonkinmuotoisesta yksityisomaisuudesta. Ihminen kaipaa oikeutta käyttää, hallita, lahjoittaa, myydä, vuokrata ja testamentata henkilökohtaista omaisuuttaan.
6. Oikeus vedota viranomaisiin. Edustuksellinen hallitustapa edellyttää, että kansalaisilla on oikeus tulla kuulluiksi. Vapaan kansalaisen asemaan kuuluu luonnostaan vetoamisoikeus.
7. Hallitsemisen oikeus. Ei riitä, että tulee kuulluksi, vaan vetoamisoikeuden täytyy edetä tosiasialliseen hallituksen toimintaan vaikuttamiseen saakka.
8. Yleinen äänioikeus. Edustuksellisen hallitusjärjestelmän edellytyksenä on älykäs, tehokas ja koko aikuisväestön kattava valitsijakunta. Tällaisen hallitusjärjestelmän luonne määräytyy aina niiden henkilöiden luonteesta ja kyvyistä, jotka sen muodostavat. Sitä mukaa kun sivilisaatio etenee, äänioikeutta — vaikka se kummallekin sukupuolelle säilyykin yleisenä — muunnellaan tehokkaasti, ryhmitellään toisella tavalla ja muutoinkin erilaistetaan.
9. Julkisiin viranhaltijoihin kohdistuva valvonta. Mikään hallinto ei ole tarkoitustaan vastaavaa eikä tehokasta, ellei kansalaisilla ole käytettävissään keinoja, joilla he valvovat julkisen vallan viranhaltijoita ja virkamiehiä, tai elleivät he käytä näitä oikeuksiaan viisaasti.
10. Älykäs ja koulutettu edustajakunta. Demokratian säilyminen riippuu siitä, miten edustuksellinen hallintojärjestelmä menestyy, ja tämän ehtona taas on se, että käytännöksi muodostuu vain sellaisten yksilöiden valitseminen julkisiin tehtäviin, joilla on siihen tarvittava tekninen koulutus, älyllinen pätevyys, sosiaalinen lojaalisuus ja moraalinen kuntoisuus. Vain tällaisin edellytyksin on säilytettävissä kansan hyväksi toimiva, kansan valitsema ja kansan omakseen tuntema hallitus.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Se on kyllä hassua, että tyypillinen naisten moraalin vartija on keski-iän ohittanut setämies.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Kyllä tässä Puheenvuorossa tuli esille rutkasti muuta tärkätä asiaa, kun miehen ja naisen moraali. "Keksikää" (50v.) olen ohittanut 22 vuotta sitten. Sitä paitsi huomiot ja mielipiteet eivät olleet minun omia, vaan kosmisia.

Jari Reinikka

Runsas maahanmuutto oli ehkä yksi ratkaisevimpia syitä Rooman luhistumiseen. Sisäiset valtataistelut sekä kaupungin reuna-alueilla saman aikaisesti majailleet barbaarilaumat joita ei pidetty tarpeeksi vakavana uhkana ennen kuin oli liian myöhäistä. Ehkäpä syyksi voisi sanoa vallansokeuden ja ylimielisyyden.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Monikulttuurisuus ja laaja kaupankäynti sai Roomaa kukoistamaan, mutta tämä oli viimeinen pisara jota Rooma ei kestänyt:

"Yhtenäisen Rooman viimeinen keisari Theodosius Suuri jakoi ennen kuolemaansa vuonna 395 valtakunnan kahdelle pojalleen. Toinen sai Rooman valtakunnan itäosan ja toinen puolestaan länsiosan. Tämä jako oli valtakunnan repeytymiselle lopullinen sinetti."

http://www.nysalor.net/kirja/rooma.html

Jari Reinikka

Totta niin saikin, mutta se myös rappeutti Roomaa sisäisesti ajan kanssa sekä muodosti ihan todellisen uhan jota ylimieliset roomalaiset eivät ottaneet tarpeeksi vakavasti. Tätä ei pidä sivuuttaa kun puhutaan Rooman luhistumisesta.

Martti Matsola Vastaus kommenttiin #10

Olikohan noin?
Kas kun U.S.A ei ole luhistunut runsaaseen maahanmuuttoon. Syyt ovat usein paljon monimutkaisemmat.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #11

Juu ei ollut. Keksin sen juuri ennen kun päätin kirjoittaa.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Luulisi, että tuo tyttärien moraaliton muuttaminen ulkomaille olisi omiaan lisäämään kansojen välistä kanssakäymistä, rauhaa ja vakautta. Jos tänne tuotaisiin parikymppisten rettelöitsijöiden sijaan kaikille poikamiehille fatimoita jalkavaimoiksi, voisi suhtautuminen muuttua erilaisuuteen.

Entäs menestyksekkäät holhoamattomat nuoret keisarit (<21 v.), eikö heidän toimintamallisa laajentaminen kansaan sopinutkaan enää käytäntöön? Historian kirjat ovat varmaan väärennetyt kun ei ole ollut puhetta u-kirjan sivuamista aihepiireistä. Keisareista voi myös päätellä sen, että hallituskaudet lyhenivät kohti loppua jopa kriisiaikojen keisaruuksia nopeammin. Taistelu vallasta keskittyi monien erilaisten ahneiden klikkien keskenäiseksi hallitussodaksi, valtion uskonnolliset instituutiot saivat rinnalleen kilpailijoita jotka eivät tukeneet keisaria ja olivathan ne barbaaritkin kylän laidalla yhä. Valtio ja kansalaiset velkaantuivat yhä kasvavaan tahtiin, eikä ollut sotaretkiä millä maksaa niitä - saati kurittaa barbaareja.

Jos Unionista haluaa yhteneväisyyksiä etsiä, niin tuossahan meillä on jo pari - kaikki hullut päästetään ääneen, kokoomus ja muut rypee(velka) rahassa, parlamentaarinen systeemi natisee liitoksissaan jne...

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Jos nyt ryhtyisit tutkimaan asioita, Oskari, niin mielipiteesi voisi kehittyä ja elämänkokemuksesi karttua. Muutaman kymmenen vuoden kuluttua mielipiteesi saattaisi olla aivan toisenlaiset, monessa suhteessa!

Koko joukko aikaisempia Puheenvuorojani Rooman valtakunnan ajalta osoittavat että Urantia-tekstin tuntemattomilla laatijoilla on harvinaisen monipuolinen kuva Rooman valtakunnan olosuhteista ja tapahtumista!

Toimituksen poiminnat