StefanTallqvist

Suomalaisuuden Liitto ja yksikielinen Suomi on huono idea

Kielitaito on koko elämän aikana huomattavasti tärkeämpi asia kun esim. matematiikka tai luonnontieteet.

Suomen kieli on sisäpaisti kaikista muista eurooppalaista kielistä poikkeava kieli, mikä voisi selittää suomenkielisten suuret vaikeudet oppia ja puhua muita kieliä. Valtaosa Euroopan väestöstä on kaksi- tai kolmikielistä! Pelkästään suomen kieltä osaaville on siis varsin vaikeata pärjätä nykymaailmassa.

”Kaksikielisyydestä on erilaisten tutkimusten mukaan monenlaista konkreettista hyötyä läpi elämän. Esikouluikäisille vuonna 2004 tehty tutkimus osoitti The New York Timesin mukaan, että kaksikieliset lapset suoriutuvat muotojen hahmotuskykyä vaativista tehtävistä selvästi yksikielisiä nopeammin. Vuonna 2009 tehty italialainen tutkimus puolestaan osoittaa saman artikkelin mukaan, että kaksikieliset lapset oppivat yksikielisiä nopeammin reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Tutkimus selvitti paikanhahmotuskykyä.”

=

”Sampo Terho ja kansalaisaloite”

16.8.2013 19:34 Stefan H. Tallqvist, Kotimaa, 75 kommenttia

http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147231-sampo-terho-ja-kansalaisaloite

=

Suomalaisuuden Liiton esittely:

”Puoluepolitikointi oli liitossa alun alkaen pannaan julistettu”

”Tehtävämme on keskustella ja kannustaa kansalaisia pohtimaan suomalaisuutensa merkitystä.  Etsitään yhdessä se suomalaisuus, joka tekee koko maailmasta paremman.”

- Sampo Terho, Suomalaisuuden Liiton pj.

”Liiton erityisenä tavoitteena on pakkoruotsin muuttaminen vapaaehtoiseksi oppiaineeksi maamme suomenkielisissä kouluissa.”

Sampo Terho: ”… i stället för paragrafer borde man komma ihåg…” (eli):

Siis Terho esittää, että lakipykälien sijaan pitäisi kysyä mitä hyötyä on ruotsin kielen opetuksella? Ilmeiseti tarkoittaen, että Suomen perustuslakia ja Perusopetuslakia voisi unohtaa. Eikö sellaista yhdistystä pitäisi lakkauttaa viranomaisten toimesta?

Ja eikö Trhon esitykset lehdistössä ole selvää Puoluepolitikointia, joka nimenomaan kielletään Suomalaisuuden Liiton omissa säännöissä?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän MikkoKayhko kuva
Mikko Käyhkö

Kaksikielisyydelle on monia perusteita. Sille, että se toinen kieli on pakosta ruotsi, ei ole mitään perusteita. Perusopetuslaki on yhtä helposti muutettavissa nyt kuin silloin, kun pakkoruotsi maahamme runnottiin poliittisten lehmänkauppojen seurauksena. Perustuslaki ei myöskään määrittele velvollisuudeksemme osata molempia kotimaisia.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Hah, hauska kirjoitus, enkä tarkoita pelkästään sitä, että "Suomen kieli on sisäpaisti." Huvittavaa on myös, vain pari esimerkkiä mainitakseni:

– ajatus, että pakkoruotsi tekisi jostakusta kaksikielisen,
– ajatus, että pakollisen ruotsin vastustus on niin ankara rikos, että suorastaan viranomaisten olisi lakkautettava sitä ajava yhdistys.

Kuten Mikko Käyhkö jo totesi, perustuslaista ei seuraa ruotsin pakollisuus. Ja vaikka seuraisi, on täysin laillista kannattaa muutoksia perustuslakiin.

En tiedä oliko kirjoitus tehty tosissaan, mutta jos oli, se antaa aika surkean kuvan pakkoruotsin kannattajien logiikasta.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Mikko Käyhkö: ”Sille, että se toinen kieli on pakosta ruotsi, ei ole mitään perusteita.”

Perustuslaki ja Perusopetuslaki mainitsevat suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita!

Katso :
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Kunta opetuksen järjestäjänä
4 § Velvollisuus järjestää perusopetusta ja esiopetusta (23.12.1999/1288)

Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten. (23.12.1999/1288)

Käyttäjän MikkoKayhko kuva
Mikko Käyhkö

Liittyen kirjoituksen alkuun kaksikielisyyden hienoudesta: vaikka perustuslaki määrittelee suomen ja ruotsin kielen virallisiksi kieliksi Suomessa, ei edelleenkään velvoita yksilöä olemaan kaksikielinen, saati sitä, että yksilön tulisi olla kaksikielinen vain virallisilla kielillä.

Lainaamasi osuus perusopetuslaista määrittelee kuntien velvollisuuksia. Se, miten kunta asiansa järjestää, on heidän ongelmansa, sillä yksilöllä ei ole velvollisuutta työskennellä kunnille tai valtiolle. Täten, ei ole edelleenkään perustetta pakolliselle ruotsille.

Käyttäjän KennethJJonsson kuva
Kenneth Jönsson

Henkilö, jolla laaja kielitaito, näyttää helpommin saavansa työtä ja usein myös korkeampaa palkkaa sekä usein vielä nopeammin esimiesasemaa. Voi olla että tällaisia arvoja kaikki eivät edes hae. Taannoin tehtiin vastavalmistuneiden insinöörien keskuudessa tutkimus miten sijoittuvat työelämään. Ruotsinkielisistä AMK'sta valmistuneet pärjäsivät keskimäärin paremmin jo kolmen kuukauden kuluttua työelämään sijoittumisessa.

Toinen asia: Vanhempani ovat molemmat ruotsinkielisia ja pärjäävät aika hyvin myös suomenkielellä. Olen kuitenkin huomaavinani että kun ikää on heillä karttunut, niin esimerkiksi vaivoista puhuminen ei-äidinkielellä tulee koko ajan vaikeammaksi.
Mietin miten yksilön oikeudet saada riittävän hyvää ja oikeata apua huomioidaan tarpeeksi hyvin. Vaasan keskussairaala-päätös on mielestäni erityisen epämiellyttävä ja heikentää tunnetta tasapuolisesta kohtelusta kotimaassani.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Ymmärrän vanhempiesi ongelman hyvin.
Kun ikää karttuu tällaiset ongelmat ovat luonnollisia.

Yksi näkökulma asiaan on se että "ruotsistamisen" kustannuksilla palkattaisiin vanhemmillesi tukihenkilö joka tarvittaessa avustaisi heitä ruotsinkielellä jota he ymmärtävät.

Tukihenkilöitä löytyisi varmasti suomenruotsalaisten keskuudesta tarvittava määrä. Palkkakin voisi olla vähintäänkin kohtuullinen koska säästötkin olisivat huomattavat.

Käyttäjän heikkitala kuva
Heikki Tala

Pakkoruotsi voidaan poistaa milloin tahansa, sillä perustuslaki ei edellytä Suomen kansalaisilta kaksi- tai monikielisyyttää, vaikka se mainitsee 7 kieltä; suomen, ruotsin, saamenkielet (3 Suomessa), romanikielen ja suomenkielisen viittomakielen.

Opetuslakeja voidaan muuttaa yksinkertaisella enemmistöllä vaikka joka perjantai!

Pakkoruotsi on nyt tulossa tiensä päähän - ja hassuinta, että sen aiheuttaa rkp! ;-)

Ruotsinkielisiä ummikkoja on vielä muutamia ja heille voidaan hoitaa tarvittavat kielipalvelut digitekniikalla.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Heikki Tala, arvoisa emeritus hammaslääkäri, olisi pari kysymystä:

- eiköhän Ahvenanmaa säily ruotsinkielisenä, lukuisten kansainvälisten sopimusten perusteella?
- ”Pakkoruotsi on nyt tulossa tiensä päähän” – no ei ole ja miksi sen aiheuttaisi RKP?
- osaako puheenjohtaja itse puhua ruotsin kieltä?
- niin kauan, kun ruotsin kieltä koskevat lait on voimassa, niitä on myös noudatettava, eikö niin?

Jaakko Häkkinen

Stefan, sekoitat kaksikielisyyden kaksikielitaitoisuuteen. Kaksikielisyys koskee vain ihmisiä, jotka ovat varhaislapsuudessaan oppineet sujuvasti kaksi eri kieltä.

Ja vaikka olisikin kaksikielinen, sen toisen kielen ei tietenkään tarvitse olla ruotsi! Siispä mikään tässä ei edelleenkään perustele pakkoruotsia.

Toimituksen poiminnat