StefanTallqvist

Miehen ja naisen välinen kumppanuus, kansainvälinen naistenpäivä

 

 

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 1975, jota vietettiin kansainvälisenä naisten vuotena, Yhdistyneet kansakunnat vahvisti päivän vieton, ja se sai samalla nimen ”Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä”.

 

Tässä olen yrittänyt ottaa esille joitakin esimerkkejä siitä, miten Urantia-teksti käsittelee miehen ja naisen välisiä suhteita. Lukusia selostuksia asiasta löytyy myös Maapallon menneiltä ajoita.

 

Pyrkimys tasa-arvoon on kyllä selvästi oikea, mutta mies ja nainen on siitä huolimatta kuin kaksi erilaista lajia joilla aina tulee olemaan vaikeuksia täysin ymmärtää toinen toisiaan!

Urantia-teksti esittää 1930 luvulla tästä kuumasta aiheesta mm seuraavaa. Lukusia selostuksia asiasta löytyy myös Maapallon menneiltä ajoita. (käännökset englanninkielestä):

 

SIVU.938 - §7 Mies ja nainen ovat käytännön kannalta katsottuna saman

lajin kaksi eri muunnosta, jotka elävät läheisessä ja intiimissä

suhteessa. Heidän katsantokantansa ja koko heidän tapansa reagoida

elämään ovat olennaisesti erilaisia. He eivät kerta kaikkiaan kykene

täyteen ja todelliseen toistensa ymmärtämiseen. Täydellinen

sukupuolten välinen ymmärrys ei ole saavutettavissa.

 

(Minun kommentti: mies ja nainen eroavat geneettisesti, miehellä on 24 erityppistä kromosomia ja naisella 23)

 

SIVU.938 - §8 Naisilla tuntuu olevan enemmän intuitiota kuin miehillä,

mutta he näyttävät olevan myös jonkin verran epäloogisempia. Nainen on

aina kuitenkin ollut moraalin lipunkantaja ja ihmiskunnan hengellinen

johtaja. Käsi, joka kiikuttaa kehtoa, on edelleenkin kohtalon tuttu.

 

SIVU.915 - §5 Aina on ollut ja aina tulee olemaan kaksi erillistä

avioliiton maailmaa: tapasäännöt eli lait, jotka säätelevät

pariutumisen ulkonaisia näkökohtia, sekä miesten ja naisten muutoin

salaiset ja henkilökohtaiset suhteet. Yksilö on aina kapinoinut

yhteiskunnan asettamia sukupuolielämän rajoituksia vastaan; ja tämän

aikakaudesta toiseen jatkuneen ongelman syy on siinä, että

itsensäsäilyttäminen on yksilökohtaista, mutta sen toteuttaa ryhmä;

lajin jatkuminen on sosiaalista, mutta sen turvaa yksilökohtainen

virike.

  

UB SIVU.797 - §5 Tuomioistuimen päätöksissä tehty viittaus

ennakkotapauksiin edustaa tuomareiden pyrkimystä sovittaa kirjoitetut

lait yhteiskunnan muuttuviin oloihin. Tämä antaa mahdollisuuden

asteittain tapahtuvaan mukautumiseen muuttuviin yhteiskunnallisiin

oloihin, ja siihen kytkeytyy se vaikuttavuus, joka on perinteen

jatkuvuudella.

 

UB SIVU.591 - §7 Kysymyksessä on sukupuolten välisen tasa-arvoisuuden

toteutumisen tuomiokausi. Joillakin planeetoilla mies saattaa hallita

naista, toisilla taas vallitsee päinvastainen järjestys. Normaalit

maailmat vakiinnuttavat tänä aikakautena sukupuolten täyden

tasa-arvoisuuden, mikä edeltää kotielämän ihanteiden täysimääräisempää

toteutumista. Tämä on kotielämän kultaisen aikakauden sarastus.

Heimokeskeisen hallinnon ajatus väistyy vähitellen kansakuntakeskeisen

elämäntavan ja perhe-elämän kaksiosaisen ajatusmallin tieltä.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat